Guide

Council Members

Management Council Education and Research Council
Ataka Kazuto Kiyotaka Okada
Michiko Igarashi Koji Kurihara
Hideko Kunii Hideyuki Tokuda
Kazuo Shinozaki Mitsuhiro Toriumi
Hiroe Tsubaki BENTON Caroline Fern
Mariko Hasegawa Tetsuzo Yasunari
Ken Furuya Ryoichi Fujii
Hiroto Yasuura Toshitaka Tsuda
Ryoichi Fujii Tomoyuki Higuchi
Toshitaka Tsuda Isao Katsura
Tomoyuki Higuchi Yoshitaka Koike
Isao Katsura Kazuyuki Shiraishi
Yoshitaka Koike Masaru Kitsuregawa
Kazuyuki Shiraishi Asao Fujiyama
Masaru Kitsuregawa Takuji Nakamura
Jun Adachi
Satoshi Ito
Toshihiko Shiroishi